box

Vad är medicinsk Qi Gong?

Medicinsk Qi Gong är en effektiv metod för att öka din psykiska och fysiska kraft. Redan vid träning på ren nybörjarnivå ger den ett ökat välbefinnande.

Medicinsk QI Gong, har syftet är att stärka dig fysisk och psykiskt samt ge dig ett harmoniskt sinnes tillstånd. Används ofta som avslappning här i väst och som hjälp till själv hjälp vid olika sjukdomstillstånd, i Kina.

4 olika grundkurser i medicinsk Qi Gong. Vilken passar dig?

Grundkurs i Ba Gua indusing method
3 timmars introduktion därefter kan du komma på dropp in lektioner under både vår och höst termin.


Grundkurs i 18 Lohan hands
Grundkursen är under en termin 10 gånger


Grundkurs i Ba gua Tai Chi Qi Gong svärds form
Grundkursen är 5 måndagar i Botaniska trädgården!Weekend retreat med Qi Gong och terapeutisk hypnos i vacker miljö
Behöver du "rensa hårddisken", och fylla på med ny livsenergi? Då passar denna weekend dig.


QI Gong läger
För dig som vill ge dig själv större möjlighet att fördjupa och utveckla både dina kunskaper om Qi Gong och dig själv arrangeras regelbundet olika Qi Gong läger med olika inriktning.

Mindfullness

Mindfulness är en ingrediens i Qi Gong som kan övas separat eller som en del i Qi Gong träningen. Mindfulness är en medvetenhet som utvecklas genom att avsiktligt, utan att värdera eller bedöma, observera saker och ting som de är, här i stunden. Du kan alltså när som helst i vardagen öva mindfulness.


Vad är hypnospsykoterapi?

Traditionella terapeutiska metoder som bla. psykodynamiska och kognitiva metoder används på det mer medvetna planet, dessutom används hypnos både som en terapeutisk metod och som diagnostiskt instrument.
På detta sätt kan man få ett inre samspel som omfattar en rad olika dimensioner såsom psykologiska, sociala, verbala och ickeverbala.
Man kan också uttrycka det så att insikter och nya beteendemönster rotas i det inre med resultat av ett ökat självförtroende och att ett välmående uppnås.


Företagsarrangemang & föreläsningar

QI Gong och Mindfullness för företag anpassas och utformas utifrån de unika behov och den kultur som kännetecknar det enskilda företaget.


Akupunkturbehandling

Akupunktur är ca 2 500 år gammalt.
För dig som vill ha hjälp att stärka och balansera kropp och sinne är akupunktur ett mycket fint alternativ.


Mindfullness

Acceptans och att koppla bort den mentala autopiloten är en central punkt.